Informacje o utworzeniu


 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich powołał wysokokwalifikowany Zespół Ekspertów SEP.

Na liście członków Zespołu Ekspertów SEP figuruje aktualnie 45 osób.

Zakres kwalifikacji specjalistów z całego kraju obejmuje specjalności z szeroko pojętej elektroenergetyki, w tym w szczególności:

 • instalacje, urządzenia, napędy;
 • energetyka zawodowa;
 • bhp, dydaktyka, organizacja i zarządzanie;
 • automatyka, elektronika, informatyka, miernictwo;
 • prawo, ochrona środowiska;
 • elektromobilność;
 • elektrotechnika.

Zespół Ekspertów SEP ma prowadzić działania zmierzające do stworzenia lobby przemysłu elektrotechnicznego i energetyki w Polsce.

Do najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Elektryków Polskich  należy m.in.

 • propagowanie wykorzystywania elektryki dla zrównoważonego rozwoju Polski;
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej oraz technicznej we wszystkich dziedzinach szeroko pojętej elektryki;
 • działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej.

Podstawową formą działania Zespołu będzie wykonywanie ekspertyz na zlecenia instytucji i organów państwowych i resortowych oraz innych podmiotów zewnętrznych.

Inauguracyjne spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 30 stycznia br. Uroczystej inauguracji dokonał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak przy udziale Andrzeja Sikory - Dziekana Rady Naukowo-Technicznej SEP.

Prezes SEP wręczył nominacje kierownictwu Zespołu Ekspertów SEP. Przewodnictwo Zespołu objął inż. Juliusz Talarczyk, a Wiceprzewodniczącym został mgr inż. Andrzej Werkowski.

PODSTAWY FORMALNE

Zespół Ekspertów SEP został powołany w dniu 6 września 2017 roku przez Zarząd Główny SEP na wniosek XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów

Regulamin ZE SEP został uchwalony w dniu 6 września 2017 roku przez Zarząd Główny SEP na wniosek Prezesa SEP

Przewodniczący ZE SEP – Kol. Juliusz Talarczyk został powołany w dniu 6 września 2017 roku przez Zarząd Główny SEP na wniosek Prezesa SEP

Zastępca Przewodniczącego ZE SEP – Kol. Andrzej Werkowski został powołany w dniu 28 grudnia 2017 roku przez Prezesa SEP na wniosek Przewodniczącego ZE SEP

Komisja ds. wyboru ekspertów SEP została powołana w dniu 28 grudnia 2017 roku przez Prezesa SEP na podstawie Regulaminu ZE SEPWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2018 SEP
Copyright ©2018 ZESPÓŁ EKSPERTÓW SEP