Specjalizacje


 

Zakres kompetencji Zespołu Ekspertów SEP obejmuje 33 dziedziny z obszaru szeroko rozumianej elektryki, które zostały zgrupowane w 7 sekcjach tematycznych

SEKCJA TEMATYCZNA

 

DZIEDZINY 

ENERGETYKA

Energetyka i elektroenergetyka przemysłowa

Energetyka i elektroenergetyka systemowa

Energetyka i elektroenergetyka z generacją rozproszoną

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

Energetyka jądrowa

Przesył i dystrybucja energii

Jakość energii elektrycznej i efektywność energetyczna

INSTALACJE

URZĄDZENIA

NAPĘDY

Instalacje, urządzenia elektryczne i aparatura elektryczna

Maszyny i napędy elektryczne

Trakcja elektryczna

Oświetlenie

Sprzęt elektryczny powszechnego i domowego użytku

ELEKTROTECHNIKA

Elektrotechnika morska

Elektrotechnika w rolnictwie

Elektrostatyka

Elektroakustyka

Elektrotermia przemysłowa

Elektrochemiczna ochrona przed korozją

Inżynieria materiałowa

Technologie i materiały elektrotechniczne

AUTOMATYKA

ELEKTRONIKA

INFORMATYKA

MIERNICTWO

Technologie i techniki informatyczne

Miernictwo i systemy pomiarowe

Elektronika i Telekomunikacja

Automatyka, robotyka i sterowanie

Energoelektronika

 

 

 

 

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

Elektromobilność

BHP

DYDAKTYKA

ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE

Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektryce

Ekonomika, zarządzanie i organizacja pracy

Dydaktyka w elektryce

PRAWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

Normalizacja i legislacja

Własność intelektualna

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo prasowe

Prawo patentowe

Prawo ochronne

Działalność organizacji pozarządowych

Badania środowiskowe

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2018 SEP
Copyright ©2018 ZESPÓŁ EKSPERTÓW SEP