Wykaz Ekspertów


 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

mgr inż. Piotr BOJARSKI

2.

mgr inż. Krzysztof BORKIEWICZ

3.

prof. dr hab. inż. Piotr BORKOWSKI

4.

mgr inż. Maciej BYLICA

5.

dr Włodzimierz DURKA

6.

dr inż. Radosław FIGURA

7.

dr hab. inż. Kazimierz GIERLOTKA

8.

dr inż. Waldemar GOCHNIO

9.

mgr inż. Stefan GRANATOWICZ

10.

dr inż. Andrzej GRZYBOWSKI

11.

dr inż. Aleksander GUL

12.

mgr inż. Radosław GUTOWSKI

13.

dr inż. Tadeusz HABDANK – WOJEWÓDZKI

14.

dr hab. inż. Jerzy HICKIEWICZ

15.

dr hab. inż. Marcin HOŁUB

16.

dr inż. Janusz JAKUBOWSKI

17.

inż. dr inż. inż. Ryszard KACPRZYK

18.

dr hab. inż. Czesław KARWAT

19.

mgr inż. Krzysztof KOLONKO

20.

mgr inż. Andrzej KUBOWICZ

21.

mgr inż. Sylwester LUDWIG

22.

dr Arkadiusz MALKOWSKI

23.

dr inż. Romuald MAŚNICKI

24.

mgr inż. Ryszard MIGDALSKI

25.

dr inż. Sławomir NOSKE

26.

mgr inż. Janusz NOWASTOWSKI

27.

dr inż. Jacek NOWICKI

28.

dr inż. Zenon OKRASZEWSKI

29.

mgr inż. Leszek Andrzej OLSZEWSKI

30.

dr inż. Kazimierz PĘCZALSKI

31.

dr hab. Mieczysław RONKOWSKI

32.

dr hab. Waldemar SKOMUDEK

33.

dr inż. Wojciech SOKÓLSKI

34.

prof. dr hab. inż. Jan SUBOCZ

35.

dr inż. Tadeusz SZCZEPAŃSKI

36.

dr inż. Piotr SZYMCZAK

37.

dr inż. Andrzej GRZYBOWSKI

38.

dr inż. Przemysław TABAKA

39.

inż. Juliusz TALARCZYK

40.

prof. dr hab. inż. Andrzej WAC – WŁODARCZYK

41.

mgr inż. Andrzej WERKOWSKI

42.

dr inż. Andrzej WĘDZIK

43

mgr inż. Bogdan WIŚNIEWSKI

44.

mgr Marian Henryk WYSIŃSKI

45.

dr hab. inż. Maciej ZAJKOWSKI

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2018 SEP
Copyright ©2018 ZESPÓŁ EKSPERTÓW SEP